Europas Udfordringer – Klimatilpasning

Klima udfordringerne er globalt overhængende. Men er samtidigt et politisk magtspil. Klimaudfordringerne er en opfølgning på Københavner-mødet. Hvad nu. Bør Europa og EU gå enegang. Bør Europa og EU gribe til handelspolitiske sanktioner over for lande, som ikke retter ind i forhold til en seriøs overgang til vedvarende energi og en reduktion af CO2.

Medvirkende: Lars Hansen, Afdelingschef i Dansk Energi Preben Maegaard, Adm. direktør for Nordisk Folkecenter for vedvarende energi

Produktionsnummer: tvpc10007-EuropasUdfordringer-Klimatilpasning