Europas Udfordringer – Fremtidens kompetencer

Hvad skal de enkelte lande i Europa og EU leve af i fremtiden. Hvor ligger den europæiske økonomis styrke og svaghed. Er Europa og EU gearet til de nuværende og kommende udfordringer, som tegner sig.

Medvirkende: Professor, dr. scient.adm Bent Greve, RUC Lektor, cand. polit Lise Lyck, Handelshøjskolen, CBS

Produktionsnummer: tvpc10004-EuropasUdfordringer-FremtidensKompetencer