Europamagasinet (60) – Folkemødet 2017 – Krigsflygninge fra Syrien

Krig i Syrien har tvunget millioner af mennesker på flugt, og mange søger mod Europa. Det har skabt et stort pres på EU’s ydre grænser og politisk uro i befolkningerne. Der er ingen nemme løsninger, men det kræver samarbejde at håndtere udfordringen. Presset på EU’s eksterne grænser er stort, ikke mindst i lande som Grækenland og Italien. Det har tvunget EU’s asylregelsæt- Dublinforordningen, i knæ. Ifølge reglerne skal det EU-land, som en asylansøger ankommer til behandle ansøgerens ønske om asyl. Men i realiteten har de lande, hvor presset har været størst, ikke kunnet håndtere opgaven. Derfor er flygtninge- og migrantstrømmen fortsat op gennem Europa. Situationen har fået flere EU-lande, herunder Danmark, til at indføre midlertidig grænsekontrol. Schengen-samarbejdet om åbne grænser vakler, og de økonomiske omkostninger er store. Personer, der får asyl på grund af krig i deres i hjemland, kategoriseres som krigsflygtninge. Danmark er på grund af vores tilslutning til FN’s flygtningekonvention forpligtiget til at beskytte personer, der flygter fra krig.

Læs hele programbeskrivelsen her: https://mediehuset-kbh.dk/folkemoedet-2017/

Videoproduktion on-location: Mediehuset København