Europa Dialog (3) – Social Dumping

Social dumping er dårlige vilkår for udenlandske medarbejdere og unfair konkurrence for danske virksomheder.
Det betyder lønninger, der er langt under overenskomsten på det danske arbejdsmarked.
Det er som udgangspunkt arbejdsmarkedets parter, som kan vurdere, om vilkårene for udenlandske lønmodtagere er i overensstemmelse med overenskomsten.
Social dumping kan også bruges på den situation, hvor udenlandske virksomheder opererer i Danmark uden at leve op til danske love og regler om SKAT, arbejdsmiljø eller social sikring.

Hvad er social dumping?
Hvad er status vedrørende social dumping i Danmark?
Hvorledes forenes den frie bevægelighed af arbejdskraft i Europa med ILO-konventionerne?
Kan kommunale arbejdsklausuler anvendes i Danmark?
Hvad er Arbejdstilsynets rolle?

Medvirkende: Gunde Odgaard, sekretariatschef, BAT Kartellet
Louise Phil, afdelingschef, Dansk Byggeri
Søren Heisel, 2. viceborgmester, Gentofte kommune
Kenneth Emil Holm Petersen, Arbejdstilsynet
Vært: Claus Larsen-Jensen
Produktions År: 2013
Produceret af: Mediehuset København