EU og den grønne omstilling

”EU og den grønne omstilling”.

Ser man tilbage på valget til EU-parlamentet i maj 2019 var klima og miljø suverænt det vigtigste emne i valgkampen, og for hele 70% af danskerne var det emne, der var hovedårsagen til, at de stemte ved valget.

I december 2019 præsenterede Ursula von der Leyen den længe ventede ’Green Deal’ for Europa, som overordnet indebærer, at EU skal reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 50% i 2030 og være helt klimaneutralt i 2050. ’Green Deal’ blev i foråret 2020 konkretiseret i et forslag til en egentlig klimalov.

I programmet fokuseres der på de danske medlemmer af Europa-Parlamentet og det undersøges, hvordan de forsøger at påvirke udviklingen af den fælles europæisk miljø- og klimapolitik, og hvilke ideer og initiativer, som de bidrager med..

Deltagerne i programmet er:
Professor Jens Villiam Hoff, Københavns Universitet
MEP Christel Schaldemose, Socialdemokraterne
MEP Morten Løkkegaard, Venstre
MEP Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti
MEP Morten Helveg Petersen, Det Radikale Venstre
MEP Pernille Weiss, De Konservative
MEP Nikolaj Villumsen, Enherdslisten