EU-Ny Landbrugsstoette-2013

Landbrugsstøtten der er en af helligste køer i EU samarbejdet udgør i dag ca. 40% af det samlede budget og koster de europæiske skatteydere ca. 440 milliarder kroner om året. Nu skal landbrugspolitikken revideres og den danske regering er gået ind i forhandlingerne med et ønske om at landbrugsstøtten skal reduceres og at der skal stilles krav, der fremmer et mere natur, miljø – og klimavenligt landbrug. Men der er store interesser på spil, og franske bønder og østeuropæiske EU-parlamentsmedlemmer trækker i en anden retning. Odense ser Rødt har talt med Fødevareministeren, Naturfredningsforeningen, en fynsk landmand og EU-parlamentsmedlem Christel Schaldemose for at få nogle vurderinger af hvad der burde gøres og hvad det reelt ender med.

Medvirkende: MEP, Christel Schaldemose, Socialdemokraterne.
Fødevareminister, Mette Gjerskov, Socialdemokraterne
Landbrugspolitisk konsulent v. Danmarks Naturfredningsforening, Rikke Lundsgaard
Landmand Niels Rasmussen, talsmand for Centrovice, Landbrug & Fødevarer
Vært: Niller Madsen
Produktions År: 2012
Produceret af: Odense ser Rødt