EU – Hvad Nu! – 5 Scenarier – Staternes Europa

EUs overstatslige elementer så som EU-kommissionen, Europa-parlamentet og EF-domstolen er afskaffet. Samarbejdet i Europa foregår som et normalt internationalt samarbejde med fuld respekt for den nationale (danske) suverænitet også på det retslige område. Forpligtende samarbejde de europæiske lande imellem vil foregå på basis af beslutninger og demokratisk kontrol i den enkelte landes parlamenter, dvs Folketinget for vort vedkommende. Spørgsmålene om økonomi, arbejdsopgaver og demokrati i relation til intre-europæisk samarbejde forbliver et dansk (nationalt) anliggende. Man kan sige, at det europæiske samarbejde primært findes i bredden og ikke i dybden. Samarbejdet sker “nedefra”.

Medvirkende: Ole Krarup, professor, dr.jur, tidligere medlem af Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.
Vært: Kjeld Lykke
Produktions År: 2007
Produceret af: TV Mosaik