EU – Hvad Nu! – 5 Scenarier – Den europæiske statsunion

EUs overstatslige element er meget stærkt reduceret, dvs. Europa-kommissionen og Europa-parlamentets indflydelse er kraftigt beskåret. Beslutningerne i EU-sammenhæng træffes af repræsentanter for medlemsstaternes regeringer, svarende til det nuværende Ministerråd. Vetoretten er bevaret for vitale nationale interesseområder og dermed bevares den nationale folkelige legitimitet. EU er en mellemstatslig organisation, hvor der til gengæld ikke er grænser for hvilke arbejdsopgaver, man kan beskæftige sig med. Grundlæggende ligger kompetencen vedrørende økonomi og demokratisk beslutning i de enkelte lande; men man er forpligtet til inden for rammerne af EU at arbejde for fælles løsninger, f. eks. vedrørende grænseoverskridende miljøproblemer. EU repræsenterer ikke nationalstaterne i internationale organisationer og sammenhænge, det gør nationalstaterne selv.

Medvirkende: Morten Messerschmidt, MEP (DF)
Vært: Kjeld Lykke
Produktions År: 2007
Produceret af: TV Mosaik