Derfor Retsforbehold for EU – Politikerne

To politikere Søren Søndergaard (EL) og Kenneth Kristensen Berth (DF) diskuterer argumenter for et nej til afskaffelse af Retsforbeholdet.

Kjeld Lykke (TV Østerbro) er ordstyrer.