Derfor Retsforbehold for EU – Borgerne

Fire borgere diskuterer politikernes argumenter for et nej til afskaffelse af Retsforbeholdet.

Kjeld Lykke (TV Østerbro) er ordstyrer.