Deltager-Demokrati – Klimaprojekt 2100 nu – EU og Danmark

Der besøges en etageejendom på Strandboulevarden. Her fortæller beboerrepræsentant Lene Ulrich om ejendommens klima-skærm problemer = i hvor høj grad bygningen har evne til at beskytte sig mod temperatursvingninger.. Energikonsulent Flemming Jensen fra Københavns Energi gennemgår varmeanlæg og projektleder i det Europæiske Miljøagentur Peder Jensen orienterer om klima-mål og agenturets interesse for konkrete, lokale projekter. Det pointeres at borgerne skal presse politikerne til handling på klimaområdet.

Medvirkende: Beboerrepræsentant Lene Ulrich.
Energikonsulent Flemming Jensen, Københavns Energi.
Projektleder Peder Jensen, det Europæiske Miljøagentur.
Vært: Kjeld Lykke
Produktions År: 2010
Produceret af: TV Østerbro