Ole Christensen-Udstationeringsdirektiv og social dumping

Udstationeringsdirektiv og social dumping har meget med hinanden at gøre, selv om det ikke umiddelbart lyder sådan. Begge handler om EU-borgere, der tager arbejde i et andet EU-land end deres eget.

Der har været en hel del problemer med social dumping, når arbejdsgiverne ikke overholder de regler, som EU har bestemt, ligesom der også er problemer med en af de faglige rettigheders grundstene nemlig konfliktretten.

Spørgsmålet er, om EU-domstolen de seneste år har prioriteret de økonomiske friheder på det Indre Marked over de grundlæggende faglige rettigheder. EU-kommissionen har fremlagt forslag om at begrænse strejkeretten, og det har fået adskillige til at nærmest at flyve op af stolen. En af dem er S-MEP Ole Christensen.

Ole Christensen, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne, interviewes om det forslag, som EU-kommissionen er kommet med, der handler om begrænse strejkeretten, og om social dumping.

Medvirkende: Ole Christensen, MEP, Socialdemokraterne
Vært: Benny Haugshøj
Produktions År: 2012
Produceret af: TV Frederiskberg