Lige vilkår (4) – Hurtigere og billigere mulighed for konflikløsning over grænser

Virksomheder i EU kan få løst konflikter med andre virksomheder billigt… men det kan danske virksomheder ikke

Mægling er en billig og konstruktiv måde at løse konflikter blandt forretningsparter på, da det er mere skånsomt for kunderelationen end en retssag. EU har i mæglingsdirektivet vedtaget regler, der gør det lettere at bruge mægling i grænseoverskridende konflikter. I dag er Danmark ikke med i dette direktiv, og danske virksomheder er derfor nødsaget til at føre retssager, for at afgørelsen kan blive gældende i et andet EU land.

En af de virksomheder der gerne så at mægling blev brugt mere i og uden for Danmark er Mediationsinstituttet.