EU vs NATO

EU-samarbejdet er en del af den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi for EU, og i den forbindelse har EU netop udgivet et strategisk kompas. Kompasset giver EU en ambitiøs handlingsplan for styrkelse af EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik senest i 2030. NATO er derimod en decideret forsvarsalliance, der udgiver sit strategiske koncept i forbindelse med Madrid Topmødet i juni.

Hvad er forskellen mellem disse to forsvarssamarbejder, hvordan komplimenterer de hinanden, og hvor er der overlap?

Ved vi, hvordan man vil sikre samarbejdet mellem de to forsvarsdimensioner?

Kan der opstå konflikt og konkurrerende dagsordner?

Eksempel: Hvad er forskellen og lighederne mellem en NATO-mission og en EU-mission?

Baggrund

23. maj 2022, afholdt Det Udenrigspolitiske Selskab et arrangement om forsvarsforbeholdet, og hvad det europæiske forsvarssamarbejde egentlig indebærer. Der blev i den forbindelse draget paralleller til NATO, hvor vi blev klogere på, hvor de to forsvarssamarbejder adskiller sig fra hinanden.

Forskerne Christine Nissen og Lise Wiederholt Christensen tager os igennem de perspektiver, der er for europæisk forsvarssamarbejde og Danmarks muligheder for at påvirke dette samarbejde, skulle forsvarsforbeholdet blive ophævet. Samt på hvilke områder samarbejdet adskiller sig væsentligt fra det eksisterende samarbejde i NATO.

Medvirkende:
Christine Nissen, forsker i international politik, sikkerhed, vestlig interventionisme og EU ved DIIS.
Lise Wiederholt Christensen, forsvarsanalytiker hos Center for Militære Studier, Københavns Universitet

Moderator: Charlotte Flindt Pedersen, direktør i Det Udenrigspolitiske Selskab

Produktion: 23. maj 2022