EU og Europa – Institutionerne

EU er i dag blevet til mere end en sammenslutning af stater.
Men EU er ikke en forbundsstat på linie med USA og forbundsstaten Tyskland.
Med EU er der i virkeligheden tale om en særlig unionsdannelse, som ikke falder ind under nogen traditionel sammenslutning af lande. EUs politiske system er således unikt og udvikler sig stadigt tættere og tættere, senest med Lissabon traktaten.

Produktionsnummer: tvm09102-EU_og_Europa_3-Institutionerne