EU og Europa – Den historiske vej

Europas historie har altid været voldsom og dramatisk. Således er Europa i 1900-tallet blevet betegnet som det mest voldelige i menneskehedens historie. 1. Verdenskrig krævede mere end 10 millioner døde og 2. Verdenskrig 60 millioner døde, hvoraf halvdelen var civile.
Talrige forsøg er gennem Europas historie blevet gjort med at forene Europas lande og folkeslag.
Visionen om gennem økonomisk samarbejde at modvirke krig med våben er hidtil lykkedes.
Fra de 6 medlemsstater til de 27 medlemsstater af EU.

Produktionsnummer: tvm09100-EU_og_Europa_1-Den_Historiske_Vej _1