EU og Europa – De danske forbehold

Sammen med Irland er Danmark det EU-land, som har afholdt flest folkeafstemninger angående EU-traktater med videre. I Danmark kræver grundlovens § 20, at der i forbindelse med suverænitetsafgivelse skal afholdes en folkeafstemning. De danske folkeafstemninger gennem tiderne har vist, at den danske befolkning nærmest er ligelig delt i spørgsmålet om at overlade mere myndighed til EU. Mens der er et flertal for at forblive i EU.

Produktionsnummer: tvm09101-EU_og_Europa_2-_De_Danske_Forbehold1