EU Groen Dagsorden – Klima-Landbrug-2

Et informativ og debatskabende tv-program om hvordan EU’s grønne målsætninger for klima, miljø – og landbrugspolitik håndteres i den realpolitiske verden præget af den økonomiske krise. Bliver landbrugsstøtten brugt til miljø – og klimavenlige omlægninger til f.eks. økologisk drift – hvad er det reelle udbytte af de klimapolitiske 20-20-20 mål – og hvordan skaber man en kollektiv bevidsthed om det vigtige i at bekæmpe den globale opvarmning.

Medvirkende: EU – Klimakommisær, Connie Hedegaard
MEP, Dan Jørgensen, Socialdemokraterne.
MEP, Søren Søndergaard, Folkebevægelsen
Rikke Lundsgaard, Danmarks Naturfredningsforening
Paul Holmbech, økologisk Landsforening.
Torben Chrintz, Concito og Terje Haaland, Greenpeace.
Vært: Niller Madsen
Produktions År: 2013
Produceret af: Odense ser Rødt