EU-debatten med Jens Rohde (7) – Kunstig intelligens

Christel Schaldemose er en af de politikere, som har den største indsigt i kunstig intelligens på den politiske side, og Stephen Alstrup er ud over at være forsker på Datalogisk Institut også rådgiver for både virksomheder og ministre på området. Med dem drøfter Jens Rohde kunstig intelligens. Først med en bred tilgang. Hvad er AI egentlig for en størrelse? Hvilke muligheder og risici ligger der heri? Derefter angriber de temaet fra et politisk og et forskerperspektiv.

EU-kommissær Margrethe Vestager har varslet verdens første lovgivning om kunstig intelligens? Hvad bør sådan en lov indeholde, og hvori ligger farerne? Risikerer vi ikke meget hurtigt, at man lovgiver om noget, man ikke ved tilstrækkeligt om? Og omvendt: Den danske regerings digitaliseringsminister har meddelt, at hun ikke vil lave nogen lov, før EU kommer på banen. Vil det sige, at forældre bare skal acceptere, at vores børn ikke kan skille sig af med AI-appen fra Snapchat, uagtet at de måske er bange for den, fordi den hele tiden blander sig og overtager relationer? Emnet er højaktuelt, alvorligt og kompliceret, og det drøftes yderligere i en anden udgave af ”EU-debatten med Jens Rohde”. 

Vært: Jens Rohde
Medvirkende: Christel Schaldemose, MEP for Socialdemokratiet. 
 

Produceret af INmotion for dk4 med støtte fra Europa-Nævnet.