Diskrimination i Europa – Køn

Via direktiver bekæmper EU seks former for diskrimination overfor sine borgere, og i mange tilfælde er der mere støtte for den enkelte eller grupper hos EU end hos nationale myndigheder. Dette program handler om diskrimination på baggrund af køn med forholdene for kvinder på arbejdsmarkedet i Danmark som udgangspunkt.

Tilrettelæggelse: Anders Engberg
Produktion: U-landsTV