EVS – EUROPÆISK VOLONTØRTJENESTE – FRIVILLIGT ARBEJDE I UDLANDET

Konference på Bella Sky den 18. maj 2015 sendt som livestreaming

16:00 Velkomst og dagens program ved Cindy Maria Vinløv, Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS) 
16:15  Oplæg om Europæisk Volontørtjeneste ved Benedikta Harris, UDS
16:45

Oplæg om Den Europæiske Ungdomsportals EVS database ved Myung Nina Fernando, UDS

17:00 Hvordan kommer man af sted? Oplæg ved Annette Bauer, AFS Interkultur
17:45  Oplæg ved Tine Riis Andersen og Josefine Geisler om deres EVS-ophold i Spanien
18:45 ‘Hvad får man ud af sit EVS-ophold’ Et sammendrag af tilbagemeldingerne fra EVS-evalueringsseminarer ved EVS-konsulent Tobias Werner 

 

EVS – EUROPÆISK VOLONTØRTJENESTE – FRIVILLIGT ARBEJDE I UDLANDET

En kort introduktion til dagens program ved Cindy Maria Vinløv
Hvad er Europæisk Volontørtjeneste (EVS) ved Benedikta Harris
Brug af European Youth Portal – EVS databasen – ved Myung Nina Fernando, Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer

 

EVS – HVORDAN KOMMER MAN AF STED?

Annette Bauer, AFS Interkultur informerer om, hvordan en sendeorganisation kan hjælpe med at komme af sted.

 

 

EVS I SPANIEN

Tine Riis Andersen og Josefine Geisler fortæller om deres EVS-ophold i Spanien

 

EVS – HVAD FÅR MAN UD AF SIT OPHOLD?

EVS konsulent Tobias Werner informerer om tilbagemeldingerne fra EVS-evalueringsseminarerne

 

Når du har set programmet, kan du læse mere her om Europæisk Volontørtjeneste (EVS)