TV-høring om EU-budgettet – 1. høring

Live! på bideo, mandag den 5. december 2011, kl. 17.30

Netavisen Altinget.dk afholder den 5. og 12. december to tv-høringer i samarbejde med Mediehuset København om Europas fremtid. Det sker med støtte fra Europa-nævnet for oplysning om EU. Den første høring handler om, hvordan EU skal bruge sine midler resten af dette årti frem mod 2020.

 

     

 

Hvor mange penge skal der bruges, og hvor skal de findes? Hvordan kan Danmark påvirke EU-budgettet, mens vi har formandskabet? Hvor meget skal bruges på landbrug, på klima og grøn vækst, på at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed eller på at fremme nye, innovative virksomheder? Nytter det hele noget, så længe gælds- og finanskrisen hærger vores kontinent? Der er masser af dilemmaer, og til at få argumenter og svar har vi inviteret to politikere (én fra regeringssiden og én fra oppositionen) samt to vaskeægte lobbyister.

Høringen afrundes af fire ungdomspolitikere fra DSU og VU, der fortæller, hvad de fik ud af debatten og hvad de selv synes, EU skal bruge sit budget på frem mod 2020.

Den 2. tv-høring (12. december 2011) handler om EU’s forhold til sin omverden, herunder navnlig den arabiske verden og de fattigste lande i verden.

Medvirkende i panelet: Lisbeth Bech Poulsen – EU-ordfører (SF), Mike Legarth – finansordfører (K), Sinne B. Conan – europapolitisk chef, DI,
Ungdomspolitikere: Morten Dahlin – landsformand (VU), Nanna Østergaard – politisk ordfører (VU), Alexander Grandt Petersen – formand, DSU-København,
Lars Wernblad Hansen – politisk medarbejder, DSU
Vært: Rasmus Nielsen – chefredaktør, Altinget.dk

Tilrettelæggelse og ledelse:
Altinget.dk - Mest om politik

 

Produktion:
Mediehuset København - produktionsselskab for Live web og tv 
 
Projektet er støttet af: