Europa Dialog

Europa Dialog

LIVESTREAMING: Europa Dialog (20): EU´s landbrugspolitik og biodiversitet. Fredag den 2. nov. 2018 kl. 10.00.

Hvordan fungerer EU’s landbrugspolitik og er biodiversitet en del af det? Det er spørgsmålet som vært Allan Føns, og en række unge vil forsøge at få svar på via et panel af eksperter der befinder sig i studiet. De unge er er med på en Skype-forbindelse og eksperterne står til rådighed for alverdens spørgsmål. Vi besøger Landbrug og Fødevare, for at høre om EU-støtte, og om Danmarks indflydelse på hvad der bliver bestemt af EU- regler og -love indenfor landbrug.

Medvirkende:
Rikke Lundsgaards, landbrugspolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening
Maria Skovager Østergaard,  Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Skype-panel:
Cæcilie Lassen, Odense

Studievært:
Allan Føns

 

Europa Dialog

LIVESTREAMING: Europa Dialog (19): EU´s Landbrugspolitik og socialøkonomiske virksomheder. Onsdag den 24. okt. 2018 kl. 10.00.

Europa dialog handler denne gang om EU’s landbrugspolitik og socialøkonomiske virksomheder. Vært Allan Føns har inviteret en ekspert på området i studiet og unge er med på en Skype forbindelse. Der stilles spørgsmål til eksperterne i studiet. Vi besøger en socialøkonomiske virksomhed på Grønnessgaard Gods i Halsnæs kommune. De har ombygget en gammel kostald, så lokalbeboer kan sælge og forarbejde deres egne produkter. Et EU-støttet socialøkonomisk projekt, med navnet, Mad og Mennesker.

Medvirkende:
Ulrik Boe Kjeldsen, konsulent, Kooperationen

Skype-Panel:
Kim Enevold Sørensen, Odense og Niels Henrik Sørensen, København

Studievært:
Allan Føns

 

Europa Dialog (18): EU´s Landbrugspolitik og turisme. – 11 Oktober 2018 kl. 10.00

EU’s landbrugspolitik og turismen på landet, Det er spørgsmålet som vært Allan Føns, og elever fra Skovlund Efterskole, vil søge svar på fra et panel af eksperter. Eleverne er med på en Skype-forbindelse og kan frit stille spørgsmål til eksperterne i studiet. Vi besøger en naturlegeplads der har fået EU-støtte, så landsbyen og samfundet omkring bedre kan tiltrække turister.

Medvirkende:
Flemming E. Larsen, formand LAG Midt-Nordvestsjælland
Grethe Nørtoft Saabye, næstformand Landdistrikternes Fællesråd

Skype-panel:
Elever fra: Skovlund Efterskole.

Studievært:
Allan Føns

 

Europa Dialog (17): EU´s Landbrugspolitik og levedygtige landsbyer.

Hvordan går det med EU’s landbrugspolitik og hvad kan vi gøre for at opretholde levedygtige landsbyer? Det er spørgsmål som vært Allan Føns, og elever fra Skovlund Efterskole, vil søge svar på fra et panel af eksperter. Eleverne er med på en Skype-forbindelse og kan frit stille spørgsmål til eksperterne i studiet. Vi besøger vi en bager der har fået EU-støtte til at udvide sin forretning, og derved er med til at bevare landsbyens eksistens.

Medvirkende:
Mogens Eliasen, forbundskonsulent NNF
Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef, Landbrug & Fødevarer

Skype-panel:
Elever fra: Skovlund Efterskole.

Studievært:
Allan Føns

 

Europa Dialog (16): Energiunion – 21. maj kl. 10.00

Hvordan går det med Eu´s landbrugspolitik og hvad kan vi gøre for at opretholde levedygtige landsbyer? Det er spørgsmål som vært Allan Føns, og elever fra Skovlund Efterskole, vil søge svar på fra et panel af eksperter. Eleverne er med på en Skype-forbindelse og kan frit stille spørgsmål til eksperterne i studiet. I et indslag besøger vi også en bager der har fået EU-støtte til at udvide sin forretning, og derved er med til at bevare landsbyens eksistens.

Skype-panel:
Connie Skovbjerg, Sønderborg kommune, Landdistriktskoordinator, sekretariat for landdistrikter.
Mogens Eliasen, forbundskonsulent NNF
Niels Lindberg Madsen, EU-politisk chef, Landbrug & Fødevarer

Ordstyrer/vært: Ole Stephensen

 Europa Dialog (13): Europa 2020 – 28. april kl. 10.00

Europa 2020-strategien skal dels trække på erfaringerne fra den økonomiske krise samt sikre, at EU bliver en videnbaseret, bæredygtig og inkluderende økonomi, der kan levere et højt produktivitets- og beskæftigelsesniveau præget af social samhørighed.

Strategien bygger på tre overordnede prioriteter for EU:
1. Intelligent vækst: udvikling af en økonomi baseret på viden og innovation.
2. Bæredygtig vækst: fremme af en mere ressourceeffektiv, grønnere og mere konkurrencedygtig økonomi.
3. Inklusiv vækst: fremme af en økonomi med høj beskæftigelse, der sikrer social og geografisk samhørighed.

Kandidater:
Katrine Alexandrowiz, Socialdemokraterne
Niels Westy, Liberal Alliance
Lave K. Broch, Folkebevægelsen mod EU

Skype-panel: Syddansk Universitet i Odense

Ordstyrer/vært: Ole Stephensen.Europa Dialog (12): Finanskrisen – 24. april kl. 10.00

Kapitalens frie bevægelighed er en del af fundamentet i det europæiske samarbejde. Liberaliseringen af den finansielle sektor over hele verdenen har medført et Europa i krise.
Er dette et markedsvilkår eller noget der kan forhindres?

Six-pack indeholder retsakter til styrkelse af budgetdisciplinen, koordinering af den økonomiske politik samt overvågning af makroøkonomiske ubalancer fordelt på tre nye forordninger og et nyt direktiv samt ændring af de to eksisterende forordninger under stabilitets- og vækstpagten.

Kandidater:
Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti
Nichlas Vind, Det konservative Folkeparti
Teis Volstrup, SF

Skype-panel: Høje-Taastrup Gymnasium

Ordstyrer/vært: Ole Stephensen.

 Europa Dialog (11): EU’s klimamål 2030 – 10. april kl. 10.00

I januar 2014 fremlagde EU-kommissionen EU’s klimamål frem mod år 2030, hvor særligt to målsætninger er vigtige:
I 2030 skal 27 % af energiforsyningen komme fra vedvarende energikilder, og samtidig skal CO2-forureningen i dette år være reduceret med 40 % i forhold til emissionen i 1990.
Hvad betyder målsætningerne for omfanget af de globale klimaforandringer og hvad betyder de for Danmark med hensyn til omstilling og økonomiske muligheder?

Kandidater:
Anne-Mette Wehmüller, SF
Bendt Bendtsen, Det konservative Folkeparti

Ordstyrer/vært: Mads Tobias Olsen.

Europa-Parlamentsvalget 2014 – fem direkte web-tv vælgermøde med Skype! Europa Dialog er et vælgermøde på 90 minutter, der sendes direkte fra et studie som web-tv via internettet til de deltagende skoler. Hvert program omhandler et bestemt emne. Tre danske kandidater til Europa-Parlamentet er gæster i programmet og svarer på spørgsmål. Spørgsmålene stilles direkte fra skolerne via Skype til gæsterne i studiet. Der sendes live på EMU, Facebook og Bideo.dk. Vælgermøderne kan efterfølgende ses on-demand på Bideo.dk. Kommende Europa Dialog EP14  kl. 10:00 – 11:30 – dato og temaer 10. april: Tema: EU’s klimamål 2030 – Hvad betyder målsætningerne for omfanget af den globale klimaforandring og hvad betyder det for Danmark? 24. april: Tema: Finanskrise – Kapitalens fri bevægelighed er en del af fundamentet i det europæiske samarbejde. Et nødvendigt onde eller en fordel? 28. april: Tema: Europa 2020 – Europa skal blive en videnbaseret, bæredygtig og inkluderende økonomi. Store ord – men hvorledes realiseres dette i praksis?

 Europa Dialog (10): Mobil europæisk arbejdskraft! 8. april kl. 10.00

Arbejdskraftens fri bevægelighed er et af grundelementerne i det europæiske samarbejde, og praktiseres i vid udstrækning i disse år. I Danmark arbejder tusinder af europæere, særligt fra de øst – og centraleuropæiske lande, i f.eks. landbrug og byggeri. Udfordringerne er social dumping og velfærdsturisme, skønt der er stor uenighed om problemets omfang og alvor.
Øget ulighed og fattige i arbejde er andre aspekter af denne udvikling, som står centralt i den europæiske debat i disse år.

Kandidater:
Kathrine Alexandrowitz, Socialdemokraterne.
Josefine Kofoed Christiansen, Konservative.
Tobias Clausen, Folkebevægelsen mod EU.

Ordstyrer: Mette Pabst.

 Europa
Dialog (9): Ungdommens Europa – tre unge kandidater debatterer!

Ungdomsarbejdsløsheden er gigantisk i flere sydeuropæiske lande, bl.a. Spanien og Grækenland, og selv om Danmark og andre lande i denne del af Europa ikke har procenter på 50 og 60, er det også et alvorligt problem her. Hvad er svaret? Hvad kan gøres for at forhindre at en generation tabes med alle de ubehagelige konsekvenser det får? Er en forstærket uddannelsesindsats en vigtig del af svaret? Tre unge kandidater debatterer ungdommens Europa.

Kandidater:
Christian Kjølhede, Det radikale Venstre
Anders Vistisen, Dansk Folkeparti

Ordstyrer: Mette Pabst.

Nyttige links
Folketingets EU-oplysning
EMU Danmarks læringsportal
Patentreformen
Europaparlaments valget 2014

 

Europa Dialog arkiv

Europa Dialog (8): Unge og Europa-parlamentsvalget

Dato:              Fredag, 13. december kl. 10-11
Gæster:
Lasse Quvang Rasmussen, EP-kandidat, Socialdemokraterne
Nicolai Svejgaard Poulsen, EP-kandidat, Venstre
Anne Mette Vestergaard, chef for Europa-Parlamentets kontor i Danmark
Rikke Albrechtsen, korrespondent Bruxelles , Altinget.dk

Studievært:    Lars Gaardhøj

Programbeskrivelse
Der afholdes valg til Europa-Parlamentet, den 25. maj 2014. Folketingets EU-oplysning og Europa-Parlamentets informationskontor i Danmark har bedt de unge i Danmark om at formulere 15 spørgsmål til alle kandidaterne til Europa-Parlamentsvalget 2014.
De to kandidater svarer på spørgsmål og parlaments kontor oplyser om en række aktiviteter i forbindelse med valget. Dette skal vi høre om i programmet, hvor politikerne også vil give deres besyv med, med hensyn til en styrkelse af unges europæiske engagement.
De deltagende skoleelever, der er med via Skype i dette direkte program, vil stille spørgsmål til gæsterne i studiet.

Hvis du vil vide mere om Europa-Parlamentsvalget.
EP14 – Valg til Europa-Parlamentet. www.valg2014.eu
Folketingets
EU-oplysning 
www.eu-oplysningen.dk/emner/euvalg/
Skarpe
hjernes søges
www.europarl.europa.eu/europa-huset/view/da/aktiviteter/skarpe_hjerner.html
Et
mere demokratisk valg
http://ec.europa.eu/danmark/eu-politik/alle_emner/institutionelle/2013/130312_ep-valg_da.htm

Europa Dialog: Unges rettigheder i Europa (6) del 1-2

Europa Dialog: Unges rettigheder i Europa (1-2)

Dato:               Fredag, 6. december kl. 10-11 og 13-14

Gæster:
Zacharias Polonius, formand for Landssammenslutningen af handelsskoleelever
Martin Ryom, formand for Erhvervsskoleelevernes Organisation
Cathrine Nielsen, Næstformand for FIC SOLIDAR Ungdom

Studievært:     Claus Larsen-Jensen

Programbeskrivelse
Året for Borgernes rettigheder i Europa og Europa-parlamentsvalget i 25. maj 2014 er udgangspunktet for en diskussion om unges rettigheder i Europa. Uddannelse og beskæftigelse er to vigtige temaer. Det europæiske initiativ, ungdomsgarantien, er endnu et vigtigt element.
”Youth in Action” – som en række ungdomsorganisationer deltager aktivt i – vil også blive berørt.  

Spørgsmål
Hvilke politiske og sociale rettigheder har de unge europæere og hvordan garentres de?
Hvordan sikres uddannelse og beskæftigelse til Europas unge?
Hvad er den europæiske ungdomsgaranti og hvilke muligheder er der for dens faktiske gennemførelse?
Hvordan styrkes de unge europæiske demokratiske engagement, herunder deltagelse ved Europa-parlamentsvalget i maj 2014?

Hvis du vil vide mere om unges rettigheder i Europa
Folketingets EU-oplysning: Dine rettigheder  www.eu-oplysningen.dk/emner/EUrettigheder/
Ungdomsgaranti: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=da
Ungdommens EU Topmøde. www.facebook.com/pages/Ungdommens-EU-Topm%C3%B8de/349349635086854

 

EUROPA DIALOG (5): Kontrol med finanssektoren

Programmet sendes som Web-TV på www.Bideo.dk og på Facebook/bideo.dk

Dato:              Fredag, 29. november kl. 10-11
Gæster:
Steen Gade, MF, Socialistisk FolkepartiF
Hans Kristian Skibby, MF, Dansk Folkeparti
Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Studievært:    Claus Larsen-Jensen

 

Programbeskrivelse
Siden 2008 har Europa været ramt af en finanskrise. Meningerne er delte hvad angår årsagerne til krisen, og følgelig også hvad man skal gøre for at komme ud af den. På europæisk plan har man vedtaget forskellige tiltag for at sikre en bedre regulering af den finansielle sektor.
Men spørgsmålet er om det er den rette medicin i den nuværende situation?  

 

Europa Dialog 4: Demokrati og Lobbyisme

Dato:     Fredag, 22. november kl. 10.15-11.15

Gæster:
Søren Søndergaard, MEP, Folkebevægelsen mod EU
Kathrine Alexandrowiz, EP-kandidat, Socialdemokraterne
Susanne Hegelund, Kommunikationsvirksomheden Hegelund & Mose

Studievært:    Claus Larsen-Jensen

Programbeskrivelse
Bruxelles er en by med utallige lobbyister og lobbyorganisationer, der alle forsøger at påvirke de europæiske beslutningstagere i kommission, råd og parlament. Spørgsmålet er om lobbyisterne  underminerer det europæiske demokrati ved at ikke-folkevalgte reelt har stor indflydelse på den europæiske lovgivningsproces eller om lobbyisternes tilstedeværelse tværtimod er en sikring af beslutningernes validitet i den virkelige verden og dermed styrker den demokratiske proces?

Spørgsmål
Er lobbyisters arbejdsmetoder altid fine i kanten?
Er det problematisk hvis lobbyister har et meget tæt forhold til beslutningstagerne, dvs. politikerne?
Er det problematisk når det europæiske erhvervsliv har langt flere ressourcer til lobbyvirksomhed i forhold til EU’s beslutningstagere end dets modpart i mange sammenhænge, de europæiske forbrugere?
Er det europæiske demokrati truet af ressourcestærke lobbyinteresser?
Vil uhæderlige lobbyister altid blive udstødt af det politiske system, i dette tilfælde det europæiske demokrati? 

Europa Dialog 3: Social Dumping

Dato:                  Fredag, 15. november kl. 10-11

Gæster:
Gunde Odgaard, sekretariatschef, BAT Kartellet
Louise Pihl, afdelingschef, Dansk Byggeri
Søren Heisel, 2. viceborgmester, Gentofte kommune
Kenneth Emil Holm Petersen, Arbejdstilsynet 

Studievært:     Claus Larsen-Jensen

Programbeskrivelse
Social dumping er dårlige vilkår for udenlandske medarbejdere og unfair konkurrence for danske virksomheder.
Det betyder lønninger, der er langt under overenskomsten på det danske arbejdsmarked.
Det er som udgangspunkt arbejdsmarkedets parter, som kan vurdere, om vilkårene for udenlandske lønmodtagere er i overensstemmelse med overenskomsten.
Social dumping kan også bruges på den situation, hvor udenlandske virksomheder opererer i Danmark uden at leve op til danske love og regler om SKAT, arbejdsmiljø eller social sikring.

Europa Dialog 2: Ungdomsuddannelser

Dato: Fredag, 1. november kl. 10-11
Gæster:
Rasmus Holme Nielsen, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Lasse Jensen, Metal Ungdom
Jørgen Torsbjerg Møller, kontorchef, Undervisningsministeriet

Elever:      Vandel Efterskole og Venø Efterskole
Studievært:  Claus Larsen-Jensen

Programindhold
En stor del af en dansk ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse, enten i form en gymnasial uddannelse eller en uddannelse på en erhvervsskole. Frafaldsprocenten er imidlertid meget større på erhvervsskolerne end i gymnasierne, og det er problematisk, dels for den unge og dels for det danske samfund, som har brug for mange unge med en faglig uddannelse.
I dette program ser vi på de danske ungdomsuddannelsers udfordringer set i forhold til det danske arbejdsmarked, men også set i et europæisk perspektiv. Hvordan ser tingene ud i vore nabolande og kan vi lære noget af dem?

 

Europa Dialog 1: Ungdomsarbejdsløshed (udsendelsen kan genses her)

Dato: Fredag, 27. september kl. 10-11

Gæster:
Morten Løkkegaard, MEP, Venstre
Margrete Auken, MEP, SF
Erik Bjørsted, Senioranalytiker, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Studievært:  Claus Larsen-Jensen

 Morten Løkkegaard, MEP, Denmark    Erik Bjørsted, AE  
 Morten Løkkegaard (V)  Margrete Auken (F)  Erik Bjørsted (AE)  Claus Larsen-Jensen

 

Programindhold
Den økonomiske krise har ramt den europæiske ungdom hårdt, særligt i de sydeuropæiske lande, hvor et land som Spanien har en ungdomsarbejdsløshed på over 50%! Hvad er årsagerne til den høje ledighed blandt unge og hvad kan man gøre for at afværge at store dele af en generation tabes på gulvet?

Hvis du vil vide mere om Ungdomsarbejdsløshed
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd   *   Beskæftigelsesministeriet   *   Europakommissionen   *   Unge indsats

Udsendelser på Bideo.dk om ungdomsarbejdsløshed 

 

EUROPA DIALOG KONCEPTET
Europa Dialog er et direkte tv-program på 60 minutter, der sendes som Web-TV til de deltagende skoleklasser. Der kan stilles spørgsmål direkte fra klasserne til gæsterne i studiet via Skype. Hvert program omhandler et tema. Programmet har til formål at øge kendskabet til Europa ved at bringe unge på ungdomsuddannelserne i direkte dialog med politikere og eksperter.

 

Skolekontakt
Kontakt undertegnede hvis jeres klasse ønsker at medvirke i programmet.

Claus Sørensen
claus@mediehuset-kbh.dk
Telefon 50 81 80 48
www.mediehuset-kbh.dk
Mediehuset København
Reventlowsgade 14, 1651 København V

 

Programmet produceres af Mediehuset København i samarbejde med Altinget.dk, dk4 og Europa-Huset med støtte fra Europa-Nævnet.