cover billede

Artikel

Sexisme og sexchikane

I oktober 2017 eksploderede dækningen og omtalen af #MeToo, da den magtfulde Hollywood-producent Harvey Weinstein blev skydeskive for en række anklager om seksuelle overgreb. Begrebet voksede sig hurtigt til en global bevægelse med massevis af historier og nye sager om seksuelle overgreb og trakasserier. TV-vært Sofie Lindes fortællingen om hendes møde med sexismen har igen startet en større debat om sexisme på arbejdspladser i mediebranchen. En debat, som hun fik til at rulle, da  hun stod frem på scenen som vært for Zulu Comedy Galla og fortalte om en grænseoverskridende episode til en DR-julefrokost. En debat som også har bredt sig til det radikale venstre og medvirkede til Mortens Østergaards afgang soml eder for partiet.’

Sexisme
Sexisme gennemsyrer kulturen, vores sprog og kan begrænse udfoldelsesmulighederne som menneske. Sexisme handler også om at udøver magt, enten ubevidst eller bevidst.  Magt er at have privilegier, som andre ikke har. Et privilegium kan være mange ting, f.eks. at man er født hvid, heteroseksuel mand uden nogle handicap. Sexisme er et stort og udbredt problem, også i dagens Danmark.

Dansk Kvindesamfund tog i 2013 sammen med journalist Irene Manteufel initiativ til en dansk underafdeling af den internationale The Everyday Sexism Project, hvis formål er at italesætte og synliggøre hverdagssexisme.

Dansk Kvindesamfund har forsat kampen for et sexisme-frit samfund under Stop Sexisme på Facebook. Med Stop Sexisme har Dansk Kvindesamfund skabt et forum på Facebook, hvor kvinder og mænd deler ubehagelige oplevelser med hinanden og som slår fast at diskrimination, eksklusion, fysiske og verbale overgreb aldrig er i orden. Dansk Kvindesamfund kæmper for et frit og lige samfund, hvor sexisme ikke længere skal være en begrænsende faktor for folks liv og virke.

Sexchikane på arbejdsmarkedet
Alle skal have lige muligheder for at udnytte de evner og ressourcer de har, uafhængigt af køn på arbejdsmarkedet. Danmark har en af de højeste erhvervsfrekvenser for kvinder, der næsten er på niveau med mænd. Men det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt.Ifølge forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) er det kønsopdelte arbejdsmarked betinget af de forventninger, der er til mænd og kvinder og den arbejdspladskultur, som findes på den enkelte arbejdsplads. mandlige kollegaer.Traditionelle ‘kvindefag’ som SOSU og omsorgsarbejde bliver ofte ringeagtet. Der er for lidt respekt om den faglige ekspertise, og dette er også udslagsgivende i forhold til lønnen. En anden problemstilling er, at mange kvinder bliver udsat for sexchikane på deres arbejdsplads. Næsten 20 % af medlemmerne i 3F alene har efter eget udsagn været udsat for sexchikane.

Hvis du vil vide mere links

https://danskkvindesamfund.dk/

https://www.vive.dk/da/udgivelser/et-koensopdelt-arbejdsmarked-6491/

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Om artiklen

Sexisme gennemsyrer kulturen, vores sprog og kan begrænse udfoldelsesmulighederne som menneske. Sexisme handler også om at udøver magt, enten ubevidst eller bevidst.  Magt er at have privilegier, som andre ikke har. Et privilegium kan være mange ting, f.eks. at man er født hvid, heteroseksuel mand uden nogle handicap. Sexisme er et stort og udbredt problem, også i dagens Danmark.

Skrevet af:

Mediehuset København