cover billede

Artikel

Finansministeriets regneprincipper skal til eftersyn

Formandskabet for De Økonomiske Råd får til opgave at lave et uafhængigt eftersyn af ministeriernes regneprincipper for adfærdsvirkninger af økonomisk-politiske tiltag.

Det løbende eftersyn skal være med til at sikre, at ministeriernes regneprincipper står på det bedst mulige faglige grundlag og afspejler den tilgængelige viden – og at de løbende opdateres efterhånden, som der tilvejebringes ny viden om eksempelvis værdien af investeringer i vores velfærd.

Formandskabet for De Økonomiske Råd får udvidet deres rolle med at forestå et uafhængigt eftersyn af de forudsætninger, som ligger til grund for ministeriernes skøn over adfærdsvirkninger af økonomisk-politiske tiltag.
Formandskabet kan som en del af eftersynet påpege konkrete områder, hvor der med fordel kan tilvejebringes ny viden
En af de institutioner der arbejder med makroøkonomiske regne principper er DREAMgruppen, der bla, har til opgave at udvikle den nye Macro model, der skal erstatte ADAM modellen. DREAMgruppen er en uafhængig statslig institution, der ledes af bestyrelse. Institutionens formål er at udvikle, vedligeholde og anvende kvantitative nationaløkonomiske analyseværktøjer og metoder. Deres vision er at levere relevante, brugbare analyser baseret på anerkendte videnskabelige metoder. Ambitionen er at blive blandt de stærkeste miljøer indenfor anvendt økonomisk modellering og analyse på det nationaløkonomiske område og en naturlig samarbejdspartner i Danmark og internationalt. Mission er at styrke vidensgrundlaget for centrale beslutningstagere og samfundsaktører og så den fremtidige økonomiske udvikling i Danmark kan vurderes på et velunderbygget og uafhængigt grundlag.

Hvis du vil vide mere link
https://dreamgruppen.dk/

Om artiklen

Formandskabet for De Økonomiske Råd får til opgave at lave et uafhængigt eftersyn af ministeriernes regneprincipper for adfærdsvirkninger af økonomisk-politiske tiltag.

Skrevet af:

Mediehuset København