cover billede

Artikel

Fanget mellem principper og realiteter

Det er ikke første gang og næppe ikke sidste gang, at EU bliver fanget i dilemmaet mellem etiske principper og realpolitiske interesser. Men hvorfor retter så mange sociale bevægelser, som finder sted langt fra Bruxelles og Strassburg, deres krav og forventninger om etisk stillingtagen og støtte til EU? Hvordan håndterer EU den etiske udfordring? Findes der mon en gylden mellemvej mellem etik og realpolitik? Kan det etiske hensyn og den realpolitiske interesse forenes? Og i så fald under hvilke omstændigheder?

Programserien kredser om disse spørgsmål i gennem 4 episoder og med deltagelse fra prominente medlemmer af Europa parlamentet, aktivister og intellektuelle kapaciteter.

Se programmerne her.

EU mellem etik og realpolitik (1) – En kvinde dør
EU mellem etik og realpolitik (2) – Vores etik og vores realitet
EU mellem etik og realpolitik (3) – ”A walk in the park” eller Et forhindringsløb?
EU mellem etik og realpolitik (4) – Er den etiske kamp tabt?

De medvirkende i serien er

Jacob Dahl Rendtorff, Professor Roskilde Universitet
Amalie Pedersen, The Voice of Iranian
Farnoush Tabatabaie, The Voice of Iranian
Hannah Neumann, Medlem af Europa-Parlamentet, Tyskland
Abir Al-Sahlani, Medlem af Europa-parlamentet, Sverige
Niels Fuglsang, Medlem af Europa-Parlamentet, Danmark
Nikolaj Villumsen, Medlem af Europa-Parlamentet, Danmark
Emil Moselund Østergaard, MB Københavns Kommune

Om artiklen

Er den etiske kamp tabt? Det er et af fire hovedtemaer i dokumentatserien "EU mellem etik og realpolitik". En serie i fire episoder, der eksemplificerer dilemmaet, når EU bliver fanget mellem etiske principper og realpolitiske interesser.

Skrevet af:

James Stillwater. Atikel foto: Matt Hrkac