cover billede

Artikel

COVID 19 og EU

COVID-19 er den infektionssygdom, som den nye Corona virus har spredt over hele verden i løbet af 2020.Verdenssundhedsorganisationen (WHO) koordinerer den globale indsats. 11. marts 2020 erklærede WHO covid-19 en global pandemi. EU bidrager direkte til WHO’s globale indsats.

EU følger situationen. Det indebærer vedtagelse af relevant EU-lovgivning og løbende koordinering med medlemsstaterne for at dele oplysninger, vurdere behov og sikre en sammenhængende reaktion i hele EU. EU’s indsats mod covid-19 fokuserer på 4 prioriteter:

 • at begrænse spredningen af virusset
 • at sikre forsyning af medicinsk udstyr
 • at fremme forskning i behandlinger og vacciner
 • at støtte job, virksomheder og økonomien

Disse prioriteter blev vedtaget af EU’s ledere i marts 2020 som en rettesnor for EU’s katastrofeberedskab mod covid-19-pandemien.

I december 2019 var der i den kinesiske storby Wuhan et udbrud af covid-19, som hurtigt spredte sig til andre regioner i Kina og verden. I januar 2020 blev der registreret enkeltstående tilfælde i en række EU-medlemsstater.

Ved udgangen af februar 2020 rapporterede Italien om en betydelig stigning i antallet af covid-19-tilfælde koncentreret i landets nordlige regioner. De fleste andre EU-medlemsstater begyndte at rapportere tilfælde af smittede personer. I marts 2020 havde alle EU-medlemsstater rapporteret covid-19-tilfælde. Antallet af tilfælde er lige siden fortsat med at stige.

Det kroatiske formandskab besluttede 28. januar 2020 at aktivere EU’s integrerede mekanisme for politisk kriserespons (IPCR) i informationsudvekslingsfunktionen for at reagere på covid-19-udbruddet. IPCR er EU’s ramme for koordinering af tværsektorielle kriser på højeste politiske niveau. Informationsudvekslingsfunktionen indebærer, at medlemsstaterne har adgang til:

 • regelmæssige situations- og analyserapporter fra Europa-Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil
 • en særlig side på en sikker webplatform til at dele oplysninger

I betragtning af de konstante ændringer i situationen og de forskellige sektorer (sundhed, konsulært samarbejde, civilbeskyttelse og økonomi), som er berørt af covid-19-pandemien, øgede formandskabet aktiveringen af IPCR-mekanismen til fuld aktiveringsfunktion 2. marts 2020.

Tyskland, der overtager formandskabet 1. juli 2020, har besluttet at beholde aktiveringen af IPCR-mekanismen i fuld funktion.

EU’s ledere blev enige om at arbejde på en genopretningsplan for Europa. 23. april 2020 og forpligtede de sig til at oprette en EU-genopretningsfond med det formål at afbøde virkningerne af krisen.21. juli 2020 blev de  til enige  om et samlet budget på 1,824 bio. € for 2021-2027. Pakken, der kombinerer den flerårige finansielle ramme (FFR) med en ekstraordinær genopretningsindsats, Next Generation EU, vil hjælpe EU med at komme på fode igen efter covid-19-pandemien og vil støtte investeringer i den grønne og digitale omstilling. Disse elementer supplerer de tre sikkerhedsnet på 540 mia. €, som EU allerede har indført for at støtte arbejdstagere, virksomheder og lande.

.EU initiativer

 1. EU bremser smittespredningen For at bidrage til at begrænse smittespredningen i og uden for Europa har EU lukket de ydre grænser for ikkevæsentlige rejser
 2. EU sikrer adgangen til medicinsk udstyr EU-landene har hurtig adgang til et EU-beredskabslager af medicinsk udstyr som f.eks. respiratorer og beskyttelsesmasker.
 3. EU fremmer forskning i en vaccine EU’s forskningsprogram Horisont 2020 finansierer 18 forskningsprojekter og 140 teams rundt om i Europa, så der hurtigt findes en vaccine mod covid-19.
 4. EU sørger for hjemtransport af EU-borgere EU-landene har stået sammen om at yde konsulær bistand og transportere EU-borgere hjem fra tredjelande.
 5. EU fremmer den europæiske solidaritet. EU formidler udsendelse af lægehold gennem det europæiske lægekorps, så hold fra forskellige medlemsstater kan støtte de sundhedssystemer, der er hårdest ramt af krisen.
 6. EU støtter økonomien EU har stillet en støttepakke på 540 mia. € til rådighed for at tackle krisen og støtte arbejdstagerne, virksomhederne og medlemsstaterne. Derudover stiller Den Europæiske Centralbank 1 350 mia. € til rådighed for at lette den offentlige gæld under krisen samt 120 mia. € til kvantitative lempelser og 20 mia. € til gældsopkøb.
 7. EU beskytter arbejdspladser I 2020 stiller EU 37 mia. € fra de eksisterende strukturfonde til rådighed for EU-landene for at tackle coronaviruskrisen og støtte sundhedssystemet, virksomhederne og arbejdstagerne. For at sikre, at ansatte kan beholde deres job, når virksomheder ikke har mere arbejde på grund af coronaviruskrisen, iværksætter EU en midlertidig bistand (SURE) på op til 100 mia. € for at støtte nationale arbejdsordninger.
 8. EU bidrager til genopretningen i EU. For at hjælpe EU med at komme på fode igen efter pandemiens økonomiske og sociale konsekvenser arbejder EU på et omarbejdet budget for 2021-2027 suppleret af en genopretningsfond, der skal sikre massive investeringer i vækst og støtte borgerne, virksomhederne og vores økonomier i de kommende år.
 9. EU støtter partnere i hele verden

Covid-19-krisen er en global udfordring, som kræver globale løsninger. EU støtter partnerlandenes indsats for at bekæmpe virusset og stiller næsten 36 mia. € til rådighed i finansiel støtte til at håndtere den umiddelbare sundhedskrise og de deraf følgende humanitære behov

 1. EU bekæmper desinformation om covid-19. Alle medlemsstater og EU som helhed trues af den bevidste spredning af falske nyheder i forbindelse med covid-19-pandemien. EU hjælper med at opdage, afsløre og modvirke desinformation ved at levere nøjagtige og aktuelle oplysninger. EU arbejder også sammen med onlineplatforme for at fremme pålidelige kilder, bekæmpe falske nyheder og fjerne ulovligt indhold.

Hvis du vil vide mere link

https://www.consilium.europa.eu/da/policies/coronavirus/

Foto af SJ Objio fra Unsplash

 

Om artiklen

COVID-19 er den infektionssygdom, som den nye Corona virus har spredt over hele verden i løbet af 2020.Verdenssundhedsorganisationen (WHO) koordinerer den globale indsats. 11. marts 2020 erklærede WHO covid-19 en global pandemi. EU bidrager direkte til WHO's globale indsats.

Skrevet af:

Mediehuset.dk